خانه

کاربرد چوب در ایران باستان

داریوش در فرمان بنیاد شهر شوش می‌گوید: «تخته و چوب یکا از گاندرا و کرمانیا آورده شد)».

کاربرد چوب های مختلف

چوب بلوط، راش، افرا، ملچ، آزاد، صنوبر و تبریزی، گردو و ...

چوب و کاربرد آن در دکوراسیون داخلی منزل

چوب یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین مصالح ساختمانی موجود در طبیعت است که بشر در طول تاریخ از آن بهره برده است.

تعریف چوب

چوب از جمله موادي است كه هميشه با ارزش تلقي شده و از آن در طول قرون براي مصارف و مقاصد گوناگون استفاده مي شود.

شناخت ساختمان چوب

چوب يكي از ماده اليافي آلي و نباتي است دو ماده اصلي تشكيل دهنده آن عبارتند از : سلولز و ليگنين.

لوازم کارگاه چوب

وسایل و لوازم کارگاه چوب و نجاری